GroenLinks en D66 pakken bordenwoud aan

Vandaag lanceren GroenLinks Nijmegen en D66 Nijmegen het initiatiefvoorstel ‘Less is more’. Doel is het aanpakken van het bordenwoud in Nijmegen. Initiatiefnemers zijn Pepijn Oomen (GroenLinks) en Anne-Margreet van Putten (D66).

Over verkeersborden is al veel gezegd in Nijmegen. Veel Nijmegenaren vragen zich af waarom er in een straat meerdere borden die hetzelfde zeggen aan verschillende palen vlak naast elkaar staan. Oomen: “Het is een vreemde situatie. Soms blijkt het wettelijk verplicht te zijn – maar vaak ook niet!” Van Putten: “Kijk bijvoorbeeld naar de borden die betaald parkeren aangeven. Die zijn lang niet altijd nodig, zeker niet drie keer na elkaar. Dat kan anders en beter!” GroenLinks en D66 bedachten daarom een meldpunt waar burgers overbodige verkeersborden kunnen melden. Dit punt zal geïntegreerd worden met de huidige bel- en herstellijn. In Nijmegen is er begin jaren negentig voor het laatst een grote borden-saneeractie gehouden. Intussen is het wel tijd voor een nieuwe actie. Van Putten: “Maar dat hoeft niet plotsklaps. We willen dat een spaarzaam verkeersbordenonderhoud een standaard onderdeel van het beleid wordt.” De fracties bieden in het initiatiefvoorstel daartoe een aantal concrete handvaten, zodat zowel bij te verwijderen als bij nieuw te plaatsen borden de vraag altijd zal zijn: is het bord op deze plek nu ook wel echt nodig? Oomen: “Op die manier besparen we de gemeente uiteindelijk vele tienduizenden euro’s en de burgers een hoop ergernis.”