GroenLinks: duidelijkheid over Turennesingel graag

Over de Turennesingel in Lent bestaat veel onduidelijkheid. De weg wordt onderbroken door andere wegen, gaat enkele naamsveranderingen door en heeft daardoor een zeer grillig verloop. De fractie van GroenLinks vernam signalen dat dit niet alleen problemen opleverde voor bezorging, maar zelfs voor hulpdiensten. Daarom heeft GroenLinks dit aangekaart bij het college.

De Turennesingel begint bij de Vrouwe Udasingel met nummer 8, wordt volgens Google Maps na de rotonde met de Magnolialaan omgedoopt in Het Buske en heet na de rotonde met de Laauwikstraat opnieuw Turennensingel (vanaf nummer 80). De Eikenlaan is een parallelweg van de Turennesingel tussen de Magnoliastraat en de Laauwikstraat, terwijl andere parallelwegen van de Turennesingel gewoon Turennesingel heten. Turennesingel 54 t/m 58 zijn te vinden in de Magnoliastraat (zou aangegeven moeten zijn op bijgaande foto, op de plek onder Magnoliastraat / Diederik van Lentlaan). Om de verwarring nog wat completer te maken heet de bushalte op de Laauwikstraat Het Buske, omdat de Turennesingel op die plek vroeger nog Het Buske heette.

Volgens diverse omwonenden (zie http://www.nijmegendirect.nl/2010/09/29/lentse-bushaltesoap/) levert dit veel gezoek op: postbodes en bezoekers die het spoor bijster zijn. Het zou zelfs potentieel gevaarlijke situaties op kunnen leveren, wanneer de ambulance op het verkeerde stuk van de Turennesingel voor een noodsituatie op komt draven.

Pepijn Oomen: "Als dat echt zo is, is er geen tijd te verliezen deze situatie direct aan te pakken!"

Daarom heeft GroenLinks de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Is het college bekend met de huidige situatie? Wat is de reden van de grillige naamgeving van en rondom de Turennesingel?
  2. Is het college voornemens iets aan de huidige situatie te doen? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?
  3. Kan het college garanderen dat de ‘bushaltesoap’ zoals op bovenstaande site beschreven, ook daadwerkelijk voorbij is bij de definitieve inrichting van de bushaltes zoals omschreven op http://www2.nijmegen.nl/wonen/Wijken/nijmegen-noord/Lent ?

 

Foto met dank aan Rob Essers!