GroenLinks & CDA willen fietsersbrug Lent houden

Volgende maand wordt de Lentse Lus gesloopt en komt er een tijdelijke fietsbrug voor in de plaats. GroenLinks Nijmegen en CDA Nijmegen hebben zich in het verleden hard gemaakt voor het behoud van een ongelijkvloerse oversteek op deze plek en zijn verheugd dat deze met de nieuwe brug gehandhaafd blijft. Het college heeft echter door laten schemeren dat de brug misschien niet blijft liggen tot de definitieve tunnel is aangelegd, daarom hebben de partijen schriftelijke vragen gesteld.

In het verleden is al veel te doen geweest over de Lentse Lus en eventuele vervanging voor dit viaduct voor het langzame verkeer. GroenLinks en het CDA dienden in 2009 zelfs meerdere malen de motie ‘Geen lasten zonder lus’ in. CDA-fractievolger Frans Laarakker: “Tot onze vreugde wil het college dan ook een ongelijkvloerse verbinding handhaven.” Na de sloop van de Lentse Lus volgende maand is hiertoe een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Een permanente tunnel is voorzien in 2015 – zij het dat de financiering hiervan nog niet rond is. Er blijkt echter een gerede kans te zijn dat de tijdelijke fietsbrug zou kunnen verdwijnen voordat de tunnel is gerealiseerd. Het college lijkt zelfs van mening dat een gelijkvloerse oversteek op dit punt prima kan. GroenLinks en het CDA zijn het hier, net als in 2009, niet mee eens. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen: “De prins Mauritssingel is en blijft een drukke weg, drukker dan bijvoorbeeld de Oranjesingel waarmee vaak de vergelijking wordt getrokken. Er komen bij de gelijkvloerse oversteek veel onveilige situaties voor, waardoor nu nog steeds veel langzaam verkeer van de Lentse Lus gebruik maakt.” Het ziet er niet naar uit dat de verkeerssituatie op korte termijn verbetert. Bovendien komt meer gebruik van de gelijkvloerse oversteek de doorstroming van het verkeer niet ten goede.De fracties hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Laarakker: “Er moet gewoon een ongelijkvloerse verbinding voor langzaam verkeer blijven op deze plek, wat ons betreft blijft een brug.” Oomen: “En volgens ons kan dat best geregeld worden door geld vrij te maken uit de aanbesteding of de grondexploitatie van het te bouwen hotel – daarvoor moet immers de lus verdwijnen.”