Groen verbindt in het Waalfront. Een groene brug tussen Waterkwartier en Waal.

De industrie tussen het Waterkwartier en de Waal verdwijnt de komende jaren. Op deze plek wordt een nieuw gebied gemaakt om te wonen, te werken en te recreëren. De oorspronkelijke plannen met hoge woontorens waren te ambitieus en zijn bijgesteld. Raadslid Noël Vergunst pleit voor goede ruimtelijk kwaliteit: “Het Waalfront biedt kansen om het groen in dit stenig gebied te versterken en het Waterkwartier met de Waal te verbinden.” De gemeenteraad steunde zijn voorstel om voldoende open en groene verbindingen in het gebied te realiseren.