Gratis draadloos internet in binnenstad

Gratis draadloos internet voor bewoners, ondernemers en bezoekers van de Nijmeegse binnenstad leidt tot een aantrekkelijk woon- en winkelklimaat. Het kan een impuls zijn voor een sterker economisch klimaat. Er zijn gemeenten in Nederland waar deze gratis dienst tegen zeer lage kosten wordt aangeboden. Een goed voorbeeld hiervan is Leiden en ook in Arnhem wordt momenteel hierover gesproken. Hoogste tijd voor Nijmegen!

De fractie van GroenLinks pleit ervoor dat het college actief (particuliere) initiatieven stimuleert om gratis draadloos internet in de binnenstad van Nijmegen mogelijk te maken. Hierover stelt zij de volgende vragen aan het college:1)    Bent u met ons van mening dat gratis draadloos internet in de Nijmeegse binnenstad kan bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en winkelklimaat? Zo nee, waarom niet.2)    Kent, stimuleert en/of ondersteunt u (particuliere) initiatieven in Nijmegen die gratis draadloos internet mogelijk willen maken? 3)    Bent u bereid een loket open te stellen waarmee u initiatieven van ondernemers en bewoners kunt aanjagen? Zo nee, waarom niet.  4)    Bent u bekend met geschikte voorbeelden uit andere steden en/of bent u bereid navraag te doen bij steden die al ervaring hebben met gratis draadloos internet? Zo nee, waarom niet.5)    Wilt u ons voor het einde van het jaar informeren over de uitkomsten van uw onderzoek bij andere gemeenten en de resultaten tot dusver in Nijmegen?