Gezocht: tweede partijraadslid namens GroenLinks Nijmegen

De afdeling Nijmegen heeft een akkoord bereikt voor het vormen van een combinatie met de afdelingen Boven-Betuwe (de GroenLinks-afdeling in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard) en de afdeling Arnhem. Deze combinatie levert de afdeling Nijmegen een tweede zetel op.

GroenLinks Nijmegen is dus weer op zoek naar een enthousiaste ‘Nijmeegse GroenLinkser’ die de afdeling Nijmegen en de afdeling Boven-Betuwe zou willen vertegenwoordigen in de Partijraad tijdens de nieuwe zittingstermijn van 1 mei 2013 t/m 1 mei 2016.

 

Op 1 mei 2013 wordt de nieuwe GroenLinks-partijraad geïnstalleerd, met zittingsperiode tot 1 mei 2016. De afdeling Nijmegen heeft genoeg leden voor één zelfstandige partijraadszetel. Op de ALV van 25 oktober 2012 werd Thijs van den Broek al gekozen om deze zetel tijdens het restant van de oude termijn en de nieuwe termijn namens de afdeling Nijmegen te bezetten. Op 1 december kreeg de afdeling bericht van het Landelijk Bureau over de nieuwe zetelverdeling in de partijraad, gebaseerd op de ledentallen van de lokale en provinciale afdelingen. De afdeling Nijmegen komt slechts 28 leden te kort voor een tweede partijraadszetel. Het staat afdelingen vrij om in combinatie met andere afdelingen uit de zelfde provincie combinaties te maken om gezamenlijk de kiesdrempel te overschrijden. De afdeling Nijmegen heeft een akkoord bereikt voor het vormen van een combinatie met de afdelingen Boven-Betuwe (de GroenLinks-afdeling in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard) en de afdeling Arnhem. Deze combinatie levert de afdeling Nijmegen een tweede zetel en de afdeling Arnhem een eerste zetel op.

GroenLinks Nijmegen is dus weer op zoek naar een enthousiaste ‘Nijmeegse GroenLinkser’ die de afdeling  Nijmegen en de afdeling Boven-Betuwe zou willen vertegenwoordigen in de Partijraad tijdens de nieuwe zittingstermijn van 1 mei 2013 t/m 1 mei 2016.

Wat is de Partijraad en wat doet het?

De Partijraad beschrijft zichzelf als volgt: De Partijraad heeft als kerntaak open en brede politieke debatten te organiseren die de partij voeden met richtinggevende conclusies, zowel over landelijke, Europese als regionale thema's. De partijraad komt enkele malen per jaar bijeen. De 80 partijraadsleden worden voor drie jaar gekozen vanuit lokale en provinciale afdelingen (68 leden), landelijke werkgroepen (10 leden) en DWARS (2 leden).

De Partijraad is dus een soort denktank die minstens vier keer per jaar op een zaterdag bijeenkomt in Utrecht en discussie voert over wat GroenLinks van een bepaald onderwerp zou moeten vinden. De onderwerpen die de Partijraad behandelt zijn zeer divers. De afgelopen twee jaar stonden bijvoorbeeld op de agenda: euthanasie, CO2-opslag, referenda, Kunduz, de groene economie, en de kerntaken van de gemeente. Het ideale partijraadslid is dus een generalist met een brede interesse die zich snel een mening kan vormen over een onderwerp en deze mening ook uit kan dragen in de discussie tijdens de partijraadsvergadering.

Van het nieuwe partijraadslid wordt verwacht dat hij/zij:

• bij de vergaderingen van de Partijraad aanwezig is;

• regelmatig contact heeft met andere partijraadsleden, voornamelijk met het andere Nijmeegse partijraadslid en met het Arnhemse partijraadslid;

• regelmatig contact houdt met GroenLinks Boven-Betuwe om hen te raadplegen over het onderwerp van de komende partijraadsvergadering en hen op de hoogte houdt van de uitkomsten van de afgelopen partijraadsvergadering

• gebruik maakt van onze Nijmeegse Werkgroep Landelijk als klankbord door een aantal dagen voor de partijraadsvergadering het betreffende onderwerp met de werkgroep voor te bespreken;

• aanspreekbaar is voor de leden, zeker voor die leden die specifieke expertise hebben op het onderwerp van de eerstvolgende partijraadsvergadering;

• na afloop van de partijraadsvergadering verslag uitbrengt aan de Werkgroep Landelijk en aan de leden, bijvoorbeeld op Algemene Ledenvergaderingen.

Houd rekening met een tijdsbesteding van ongeveer twee dagen rond elke partijraadsvergadering (inclusief inlezen, voorbespreking met de Werkgroep Landelijk en de partijraadsvergadering zelf).

Heb je belangstelling voor deze functie, laat ons dit dan uiterlijk 14 januari weten door een korte motivatie (maximaal een half A4) te sturen naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl. Diegenen die zich van tevoren willen oriënteren op het partijraadslidmaatschap kunnen meer informatie vinden op http://organisatie.groenlinks.nl/partijraad. Daarnaast kan je je vragen richten aan Thijs van den Broek (thijsbro@gmail.com).

Op 24 januari zal de ALV uit de beschikbare kandidaten één nieuw partijraadslid kiezen die de afdeling Nijmegen en Boven-Betuwe tijdens de partijraadsvergaderingen zal vertegenwoordigen.