Alle inwoners van Nijmegen zijn van harte uitgenodigd om op één van de avonden langs te komen. De partijen gebruiken de geluiden uit de gesprekken bij het maken van een goed en breed gedragen plan waarmee ze de komende jaren de stad kunnen besturen, het coalitieakkoord. De partijen worden ondersteund door stadsverkenner Ronald Migo. Hij is er om te luisteren naar de stad en ervoor te zorgen dat de bijdragen door de inwoners een goede plek krijgen in het akkoord.

“ We vinden het belangrijk om te horen wat er speelt. Graag betrekken we de stad bij het formatieproces. ”

Quirijn Lokker fractievoorzitter

Er komen drie stadsgesprekken, op maandagavond 16 mei (Brebl), maandagavond 23 mei (Hubert) en dinsdagavond 24 mei (Voorzieningenhart De Ster). Iedereen is welkom om signalen en ideeën in te brengen op de thema’s die nu voor Nijmegen belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld woningbouw, economie en werk, energiebesparing, gelijke kansen en het groen in de stad. Ieder die dat wil, kan meedoen.

Opgeven voor deelname aan een stadsgesprek kan via mijnkijkop@nijmegen.nl. Geef er dan bij aan welke datum uw voorkeur heeft om mee te doen aan een gesprek. Wilt u liever alleen digitaal uw idee of reactie meegeven, dan kan dat ook via hetzelfde mailadres. Ook worden er diverse Nijmegenaren op basis van een willekeurige selectie persoonlijk met een uitnodigingbrief uitgenodigd.

De partijen willen het coalitieakkoord op 9 juni a.s. presenteren. Vervolgens zal er in de raadsvergadering van 22 juni over gesproken en besloten worden.