Geen illegalenjacht in Nijmegen

GroenLinks Nijmegen vraagt het College van Burgemeester & Wethouders zich uit te spreken tegen invoering van een illegalenquotum. Ministers Leers en Opstelten willen dat de politie per jaar 4800 illegalen oppakt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de achtergrond van deze personen en de reden van illegaliteit . Het gaat hierbij niet exclusief om criminele illegalen, maar ook om illegalen die niet in de criminaliteit zitten en geen overlast veroorzaken. Een aantal burgemeesters verzet zich hiertegen . GroenLinks raadslid Simone Witsenhuijsen: "wij vinden invoering van een dergelijk quotum een slechte zaak. Het lost geen probleem op, draagt niet bij aan de veiligheid en legt een groot beslag op de politiecapaciteit die ten koste gaat van andere prioriteiten. Ook de politievakbond ACP heeft zich tegen de jacht op illegalen door dit kabinet uitgesproken."

GroenLinks fractievoorzitter Noël Vergunst: "daarom willen we van het college weten of er ook door de politie van het korps Gelderland-Zuid afspraken gemaakt zijn met de minister over een quotum van op te pakken illegalen en wat men hier van vindt".Met deze vragen verwacht GroenLinks duidelijkheid te krijgen of het college van plan is niet mee te werken aan de uitvoering van het bereiken van het illegalenquotum en bereid is zich in het openbaar hiertegen uit te spreken.