Fietsenstalling voor westkant station

Op initiatief van GroenLinks komt aan de westkant van het station een goede fietsenstalling. Dit is de meest logische plek voor treinreizigers uit Waterkwartier, Wolfskuil, Hees en Heseveld om hun fiets te stallen. Fractievoorzitter Wouter van Eck diende een motie in om de komst van de stalling te bepleiten. Alle andere raadsfracties hebben zich achter dit plan geschaard.

Wat zeker meetelde voor de brede steun was dat Wouter van Eck tevens wees op mogelijkheden voor subsidie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De nieuwe stalling maakt de armetierige klemmen die nu bij de Tunnelweg staan overbodig. Deze lokken veel vandalisme uit, zoals GroenLinks afgelopen voorjaar nog met een actie aantoonde

MotieFietsenstalling voor westkant station

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op 9 en 15 november 2005, overwegende:

• dat voor treinreizigers uit de wijken ten westen van het station (Waterkwartier, Wolfskuil, Hees, Heseveld) de westkant van het station logischerwijs het meest geschikt is om fietsen te stallen;• dat degenen die nu een fiets stallen nabij de Tunnelweg deze te vaak vernield aantreffen, aangezien goede en veilige stallingsvoorzieningen ontbreken; dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat via het programma 'Ruimte voor de Fiets' financiering heeft gereserveerd voor realisering en verbetering van stallingsvoorzieningen bij stations;• dat minister Peijs van Verkeer en Waterstaat afgelopen maand gemeenten heeft opgeroepen meer gebruik te maken van de mogelijkheden die het rijk biedt als het gaat om de aanleg van fietsenstallingen: “Het daarvoor gereserveerde potje is nog niet leeg.” (http://www.verkeerskunde.nl/moxie/actueel/nieuws/gemeenten-laten-geld-ligg.shtml );

verzoekt het college:

• om voortvarend aan de slag te gaan met planvorming en fondswerving voor een goede fietsenstalling aan de westzijde van het station.

GroenLinksWouter van Eck