Extra ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten

Met alle nieuwe zorgtaken, wordt de gemeente nu ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van chronische zieken en gehandicapten. Deze mensen hebben hoge zorgkosten en ontvingen tot voor kort een financiële tegemoetkoming van het rijk. Helaas heeft het kabinet besloten dit met 50% te korten. Nu moet de gemeente Nijmegen maatwerk bieden. Hoe gaan we dit doen? Veel mensen met een chronische ziekte of handicap betalen altijd het volledige eigen risico en hebben daarbij nog met veel extra medische kosten en eigen bijdragen voor hulp(middelen) te maken. Er komt een betaalbare collectieve uitgebreide aanvullende zorgverzekering. Alle mensen die een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum kunnen hier gebruik van maken. Ook wordt de hogere eigen bijdrage voor de WMO pas bij ingevoerd als mensen zoveel verdienen dat ze wettelijk geen recht op zorgtoeslag meer hebben. GroenLinks is erg blij met deze oplossing. Samen met wethouder Tankir heeft onze wethouder Bert Frings deze regeling opgezet. Frings: “Op deze manier komt het beschikbare geld echt terecht bij mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen.”