De stijgende gas-, warmte- en elektriciteitsprijzen, vooral in combinatie met slecht geïsoleerde woningen, leiden tot energiearmoede. Met de energietoeslag worden inwoners met een laag inkomen deels gecompenseerd voor deze stijgende energielasten. Gemeente Nijmegen gaat nog verder dan het besluit van het Rijk en geeft inwoners tot 130% van het sociaal minimum de energietoeslag in plaats van de 120% van het Rijk. Zo helpt de gemeente nog meer inwoners die in de knel komen door de hoge energierekening.

Ook energietoeslag voor studenten
Nijmegen is één van de weinige (grote) gemeenten waar ook studenten de energietoeslag kunnen aanvragen. Ben je student, ouder dan 21 jaar en woon je in Nijmegen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de energietoeslag.

Eerder volgde de gemeente de richtlijnen van het Rijk om studenten uit te sluiten. Studenten die in de knel kwamen door de hoge energiekosten konden wel bijzondere bijstand aanvragen. De rechtbank Gelderland oordeelde dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de energietoeslag. Het stadsbestuur legt nu miljoenen op tafel om ook studenten uit de kou te helpen.

Per adres wordt één energietoeslag verstrekt. In veel studentenhuizen worden de energielasten doorgerekend in de huurovereenkomst. Dit geldt onder andere voor wooneenheden van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen, maar ook voor veel panden waar de huurbaas de energielasten doorrekent. Studenten die samen op één adres wonen moeten onderling regelen dat één student de toeslag aanvraagt en dat de het bedrag vervolgens verdeeld wordt. Voor studenten geldt dat studiefinanciering meetelt als inkomen, ook als er geen (maximaal) gebruik van wordt gemaakt.

Sander van der Goes, lid van onze fractie en zelf student, is blij met het nieuws. Hij zet zich al maanden in voor hulp aan studenten. Samen met Mina Morkoç, GroenLinks-raadslid uit Rotterdam, stuurde hij namens zestig jonge raadsleden een open brief aan het kabinet. Hij drong er daarin op aan ook studenten te compenseren voor de hoge energieprijzen.

“ Nijmegen laat zien verantwoordelijkheid te dragen voor studenten ”

Sander van der Goes raadslid

,,Ik ben blij dat de gemeente Nijmegen inziet dat het Rijk niet snel genoeg met geld over de brug komt. Daarmee zet de gemeente een stap naar voren. Nijmegen laat zien verantwoordelijkheid te dragen voor studenten”, zegt hij. ,,Nu maar hopen dat dit ook snel landelijk ingevoerd gaat worden.”

Toeslag aanvragen
Inwoners kunnen tot 30 juni 2023 de energietoeslag van 2022 aanvragen. Nieuwe aanvragen voor de energietoeslag worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente probeert de aanvragen binnen de termijn van 8 weken af te handelen.