Een nieuwe basisschool voor Brakkenstein

Basisschool Brakkenstein wordt gebouwd aan de Heyendaalseweg. Hoe graag de ouders, wijkraad en gemeenteraad ook een andere locatie wensen: dit blijkt niet haalbaar. Dat is de conclusie uit de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De opgave voor de toekomst is om deze nieuwe locatie zo verkeersveilig mogelijk te gaan maken.

De raad sprak over de nieuwe locatie voor een basisschool Brakkenstein. Op initiatief van GroenLinks heeft de rekenkamer deze zomer onderzoek gedaan naar alle kosten voor een nieuwe school. Wat kost nieuwbouw op de huidige locatie (Heemraadstraat) en wat kost dit op de nieuwe locatie (Heyendaalseweg). Veel betrokken bewoners, ouders en de wijkraad wilden hier net als wij graag duidelijkheid over.

Het rekenkameronderzoek toont aan dat het schoolbestuur, die verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en dit ook moet betalen, de minste kosten maakt aan de Heyendaalseweg. Wanneer de gemeente zou willen dat er op de rustige (en verkeersveiligere) Heemraadstraat gebouwd gaat worden, kost dit de gemeente ongeveer 2 miljoen euro. Dat geld is er niet. Bovendien krijgt het schoolbestuur komende week de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwplan, en heeft de gemeente geen juridische mogelijkheid om dit tegen te houden, zo vertelde wethouder Bert Velthuis. Een wat ongemakkelijke maar onvermijdelijke conclusie die GroenLinks samen met andere partijen deelt.

Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst: “GroenLinks heeft de bewoners altijd gesteund in hun strijd voor een verkeersveilige school. En dat blijven we doen. Zo zijn we blij dat de zoen- en zoefzone uit het plan is gehaald: het schoolplein blijft het domein van spelende kinderen. Op ons verzoek gaan de wethouders komende weken in gesprek met ouders en wijkraad om te kijken welke maatregelen gewenst en haalbaar zijn. Een verkeerslicht dat werkt tijdens de breng- en haaltijden bijvoorbeeld. Ook verwachten we dat er voor de start van de nieuwbouw een oplossing is voor het parkeren van personeel en bezoekers van de school.”