Een fietsvriendelijk en aantrekkelijk centrum!

De binnenstad van Nijmegen krijgt volop aandacht van de Nijmeegse politiek. Tijdens de politieke avond van 18 maart is de ‘Agenda voor de Binnenstad’ vastgesteld. GroenLinks vindt dat de plannen voor de Binnenstad ambitieus mogen zijn. Daarom diende ons raadslid Lisa Westerveld samen met de VVD een motie in om de leegstand gericht aan te pakken. Deze motie kreeg brede steun.

De raad sprak over het fietsparkeren. Vorige week spraken de raadsleden van GroenLinks met bezoekers en bewoners van de binnenstad en deelden zij een speciale fietsflyer uit, op zoek naar goede ideeën voor de fiets. Lisa Westerveld: ‘Uit de reacties kwam een duidelijk beeld: meer fietsenklemmen in het centrum’.  Daarom dringt GroenLinks aan op snelle oplossingen voor het  fietsparkeren. De fractie agendeerde dit onderwerp al begin oktober en droeg toen diverse oplossingen aan: de stalling onder Plein 44 zou ’s nachts toegankelijk kunnen worden voor bewoners maar ook de inzet van leegstaande panden en het plaatsen van meer fietsentrommels en klemmen behoren tot de ideeën. De discussie gaat voorlopig door. Wie goede ideeën heeft, kan deze kwijt op onze facebookpagina of stuur de fractie een mail. We horen graag van je!