Framy meubelen Bottelstraat

Meer fietsenstallingen in de binnenstad gewenst

Met de komst van het nieuwe Doornroosje krijgt het station er 4000 fietsparkeerplaatsen bij, maar in het centrum kunnen veel bewoners hun fiets niet kwijt. Fietsen worden gestald in huis, of op de stoep, met brandgevaarlijke situaties en fietsendiefstal tot gevolg. 

GroenLinks heeft voor de zomer aan het College van B&W gevraagd of de fietsenkelder onder Plein 1944 's nachts toegankelijk gemaakt kan worden voor bewoners. Het College constateerde ook dat veel bewoners onvoldoende mogelijkheid hebben hun fiets te stallen, maar zag nog geen concrete mogelijkheden. GroenLinks heeft daarom gevraagd om een actieplan op te stellen en deed zelf een aantal concrete suggesties. Raadslid Lisa Westerveld: "In overleg met bewoners zou besloten kunnen worden om parkeerplaatsen te verruilen voor een fietsenstalling. Ook zijn er misschien leegstaande panden waar tijdelijk fietsen gestald kunnen worden. Bovendien hopen wij dat er nog eens gekeken kan worden naar de fietsenkelder onder Plein 44. Het is toch zonde dat die prachtige ruimte 's nachts leeg staat."

 

Wethouder Van Hees (Binnenstad) gaf tijdens de bespreking aan te willen zoeken naar oplossingen en stuurt de raad binnenkort een brief met een plan van aanpak. Lisa Westerveld: "Fijn dat we nu snel aan de slag gaan. Bewoners met ideeën kunnen ze zich melden bij ons."

GroenLinks is groot voorstander van het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond en zorgt voor minder autoverkeer, waardoor de lucht schoner is en we meer ruimte hebben in onze stad. In het coalitieakkoord is 5 miljoen uitgetrokken voor de aanleg en het verbeteren van onder meer fietspaden. We zien dat de inzet van GroenLinks effect heeft en steeds meer mensen in de stad de fiets pakken.