Maar wat ons betreft kan het nog beter. Gemeenteraadslid Marieke Smit:  ‘Een opsomming van activiteiten die we als gemeente doen is niet voldoende. We zien dat veel andere gemeenten apart dierenwelzijnbeleid maken, met een uitgebreide visie met ambitieuze doelen waarop verder actie ondernomen kan worden. Als GroenLinks willen we dit ook in Nijmegen!’

Daarnaast willen we op andere beleidsterreinen dieren meer centraal stellen. Dit doen we bijvoorbeeld al in onze bouwprojecten waarbij we natuurinclusief bouwen verplichten. En zijn we heel erg trots op ons soortenmanagementplan waarbij we in Nijmegen Noord alle ruimte geven aan de poelkikkers, gierzwaluwen en vleermuizen. Maar we moeten in de gemeente op alle terreinen oog hebben voor dieren, zoals bij zorg en welzijn. Het heeft een enorme impact op mens en dier als mensen om wat voor reden dan ook niet meer in staat zijn om voor hun huisdier te zorgen. Daarom willen we ook dat er in Nijmegen plek is voor organisaties zoals de dierenvoedselbank.
Ook hoort hierbij dat we op een respectvolle en natuurvriendelijke manier omgaan met dieren die we minder leuk vinden en overlast veroorzaken. We kiezen hierbij nog te vaak voor bestrijding, maar missen de inzet om met mensen in gesprek te gaan over bijvoorbeeld goed omgaan met afval. Of zorgen we door middel van biodiversiteit voor het tegengaan van insectenplagen, zoals in het geval van de eikenprocessierups.

“ We zien dat veel andere gemeenten apart dierenwelzijnbeleid maken, als GroenLinks willen we dit ook in Nijmegen! ”

Marieke Smit raadslid

Een andere prioriteit is volgens GroenLinks dat dieren nog te vaak worden behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Al eerder maakten we een mooie stap door het aanbod in het restaurant van het gemeentehuis aan te passen en vegetarisch eten het uitgangspunt te maken. Maar er moet nog meer gebeuren. Daarom hebben we in het debat op 26 mei in elk geval de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht:
 

  • We stellen zeer strenge eisen aan evenementen met dieren. Een verbod is vanwege landelijke regelgeving niet mogelijk, maar we zien hier streng op toe met zo nodig een verlaging van subsidies en een meldplicht vooraf.
  • Ook willen we strenge regels stellen aan de verkoop van huisdieren. Te vaak is dit nog een schattig konijntje dat in een impuls is gekocht in het tuincentrum, dat later alleen in zijn hok wegkwijnt. Of de volle asielen met puppy´s die tijdens de corona lockdown zijn aangeschaft en minder leuk zijn nadat ze bank hebben gemolesteerd. Ook dit is op gemeentelijk niveau lastig organiseren vanwege de wetgeving, maar we gaan in elke geval voor het stimuleren van herplaatsingsdieren en bekijken de mogelijkheden voor een keurmerk voor gecertificeerde fokkers.

Op deze manier zorgen we nog beter voor de veiligheid en welzijn van onze dieren!