In de Waalsprong bouwen we natuurinclusief

Al jaren werken we hard in de Waalsprong om van een voormalig agrarisch gebied een nieuw stadsdeel van Nijmegen te maken. De komende jaren komen er nog zo’n 5.000 woningen bij en dan telt het gebied rond de 12.000 woningen.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling Noël Vergunst: “Inmiddels wonen mensen met veel plezier in dit gebied, maar we moeten ook zorgen voor het versterken van de groene en blauwe waarden (groen en water). Dit doen we onder andere door natuurinclusief te bouwen.”

Het college van B&W heeft besloten dat bij alle verkoopovereenkomsten van de gemeente de verplichting wordt opgenomen om rekening te houden met het leefgebied van verschillende diersoorten, zoals de huismus, dwergvleermuis en gierzwaluw. Om bouwers hierbij te helpen is een toolbox "Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen" gemaakt. Door bij het ontwerp van de nieuwbouw hier al rekening mee te houden, kost dit hooguit een paar tientjes eenmalig per woning. Met relatief eenvoudige middelen wordt de biodiversiteit in de Waalsprong versterkt. De gemeente onderzoekt nu hoe we deze ambities ook voor de rest van de stad kunnen realiseren.

Bekijk hier een filmpje over natuurinclusief bouwen.