Dank en waardering voor Nijmeegse vrijwilligers in coronatijd!

Wethouder Visser van de gemeente Nijmegen heeft op donderdag 18 juni aan de Vrijwilligerscentrale Nijmegen een prachtige bos bloemen overhandigd. De gemeente Nijmegen wil hiermee haar dank en waardering laten blijken aan alle Nijmeegse vrijwilligers in coronatijd.

Wethouder Visser: ”Ook op vrijwilligers heeft corona een grote impact. Het vraagt veel van hun creativiteit en inventiviteit. Ze doen belangrijk werk in onze stad. Ook zijn er vrijwilligers die vanwege corona geen vrijwilligerswerk meer konden doen. Ook hen wil ik graag een hart onder de riem steken. Deze bos bloemen staat symbool voor onze dank en waardering voor de 68000 vrijwilligers die we in Nijmegen hebben!”

De wethouder vertelt dat de gemeente Nijmegen soepel omgaat met de subsidievoorwaarden om de organisaties die werken met vrijwilligers de ruimte te geven om te doen wat nodig is om hun vrijwilligers te behouden.

Raadslid Jeanine Brummel-Ahlaloum, aanwezig bij het bezoek van wethouder Visser, is erg blij met deze dank en waardering van de gemeente Nijmegen voor vrijwilligers. Er is volgens haar veel aandacht voor professionals en organisaties in coronatijd. Vrijwilligers mogen niet vergeten worden, ze verdienen ook aandacht en waardering. Ze zou het mooi vinden als organisaties die met vrijwilligers werken ook zelf een gebaar van waardering geven aan hun vrijwilligers. Daarbij is het volgens haar ook belangrijk om te kijken naar vrijwilligersvergoedingen:

GroenLinks kreeg signalen dat Nijmeegse vrijwilligers met een laag inkomen financieel in de problemen dreigden te komen door het wegvallen van hun vaste vrijwilligersvergoeding als gevolg van de coronamaatregelen. Het gaat om vrijwilligers die vaak al langer geen werk hebben en dankzij een maandelijkse vrijwilligersvergoeding zichzelf net uit de schulden wisten te houden. Deze vrijwilligers zullen - veelal uit bescheidenheid  of schaamte- niet zo snel individueel aan de bel trekken. Het zou hen erg helpen als de vrijwilligersvergoeding kan worden doorbetaald. Het is belangrijk dat organisaties die met vrijwilligers werken zich hiervan bewust zijn."

Bekijk hier de boodschap van wethouder Visser.