D66 wil in Nijmegen niet in coalitie met SP

D66 wil in Nijmegen geen coalitie vormen met de SP en GroenLinks. Volgens de demo­craten zijn de inhoudelijke ver­schillen met vooral de SP te groot om tot een vruchtbare samenwer­king te kunnen komen. GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Boekhorst noemde het vroege nee 'een democratische partij onwaardig'. Hij vroeg zich af waarom de democraten niet inhoudelijk het gesprek met de socialisten zijn aangegaan maar nu al concluderen dat er teveel verschillen zijn voor een samenwerking.

Een artikel uit De Gelderlander.

SP (de grootste in Nijmegen) en GroenLinks (de nummer 2) toon­den zich gisteravond, nadat SP-in­formateur Eric van Kaathoven op het stadhuis verslag deed van zijn bevindingen, uitermate teleurge­steld over het afhaken van D66 (de nummer 3). „Onbegrijpelijk dat D66 niet eens het gesprek met ons wil aangaan”, zei de Nijmeeg­se SP-voorman Hans van Hooft. Pepijn Boekhorst (GroenLinks) noemde het vroege ‘nee’ van D66 ‘een democratische partij onwaar­dig’. Maar volgens D66-leider Rob Jetten ontbreekt bij zijn partij sim­pelweg het vertrouwen om op het gebied van de lokale lasten, de Waalsprong en de zorg nader tot elkaar te kunnen komen.

Op advies van Van Kaathoven zet­ten SP en GroenLinks de coalitie­gesprekken vanaf maandag samen voort. Beide partijen hebben twee andere partijen nodig om een sta­biele coalitie te kunnen vormen. PvdA, VVD en CDA hebben aan­gegeven meer in een middenkabi­net zonder de SP te zien.