College: geen gasboringen in Nijmegen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen is het volledig met GroenLinks eens dat (proef)boringen naar onconventioneel gas in onze stad niet wenselijk zijn. Dat blijkt glashelder uit het antwoord op de schriftelijke vragen van GroenLinks over dit onderwerp.

De brief laat geen enkel misverstand bestaan over de opvatting van het college: “Het gebruik van grote hoeveelheden chemicaliën bij deze techniek kan leiden tot verontreiniging van het grondwater, de bodem en de lucht daarboven. Nijmegen e.o. is voor zijn drinkwaterwinning afhankelijk van dit grondwater. De keuze voor boringen naar onconventioneel gas kan om deze redenen sowieso als onwenselijk worden beschouwd. Winning van schaliegas in een stedelijk gebied vergroot deze risico’s verder, vanwege de hogere concentratie van mensen en gebouwen en is dus per definitie ongewenst.”Nijmegen wil zijn ondergrond goed beschermen. Er komen dus geen gasboringen en er wordt ook geen kernafval onder de stad opgeslagen.GroenLinks is erg blij met het antwoord van het college, want duurzaamheid is een van de belangrijkste speerpunten voor de partij. Gasboringen horen daar niet bij.