Coalitie: Goffertbad en burgerloket Dukenburg blijven open en geen verdere bezuiniging bibliotheek

De Nijmeegse coalitiefracties van GroenLinks, PvdA en D66 willen het Goffertbad en de gemeentelijke balie in Dukenburg openhouden. Daarnaast willen ze niet bezuinigen op onderwijs en draaien ze een deel van de lastenstijging voor woningen terug. De fracties willen zo de dienstverlening in Nijmegen op peil houden.

De gemeenteraad bespreekt deze maand de perspectiefnota van het college van B&W. In de perspectiefnota is een aantal bezuinigingen opgenomen. Door de financieel-economische crisis moet de gemeente opnieuw ingrijpen om financieel gezond te blijven. De coalitiefracties steunen de voorstellen van het college, maar stellen wel enkele aanpassingen voor.Noël Vergunst, fractievoorzitter GroenLinks: “Sluiting van het Goffertbad en het loket in Dukenburg lijken ons niet verstandig. Beide voorzieningen zijn belangrijk voor onze stad en worden door heel veel mensen gebruikt. De vele reacties op de voorgestelde sluiting van het Goffertbad zegt genoeg.”Ook de voorgestelde bezuiniging op onderwijs wordt door de fracties teruggedraaid. “Participatie en werk zijn belangrijke thema’s voor onze coalitie. Goede beheersing van de taal en het behalen van een startkwalificatie zijn erg belangrijk. Hoe meer we investeren in onderwijs, hoe beter”, aldus Rutger Zwart (fractievoorzitter PvdA).De coalitiefracties stellen ook voor de OZB-stijging van € 7,50 per woning niet door te laten gaan. Daarnaast willen GroenLinks, PvdA en D66 geen extra taakstelling voor de bibliotheek vanaf 2016.

Rob Jetten (D66): “De bibliotheek zit momenteel in een belangrijke vernieuwingsfase. We moeten de bibliotheek de kans geven om haar vernieuwing goed aan te pakken.”De coalitiefracties stellen verder onder meer voor om de subsidie op de Stadsregio deels af te bouwen en de kosten van een parkeervergunning licht te verhogen. Deze bezuinigingen zijn nodig om de plannen van de coalitie te financieren. De prijs van een parkeervergunning blijft na de verhoging nog altijd een stuk goedkoper dan in andere steden.