Boekje over rechten van papierlozen

Ook mensen zonder papieren hebben rechten, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg, en hun kinderen tot 18 jaar hebben recht op onderwijs. Alle informatie over hun rechten en de organisaties die op allerlei fronten hulp kunnen en willen geven, staat nu bij elkaar in een klein boekje dat gemaakt is door Stichting Gast, die uitgeprocedeerde asielzoekers ondersteunt. Het boekje werd 21 maart aan Bert Frings aangeboden onder het oog van zeker veertig vertegenwoordigers van instellingen, asielzoekers en uitgeprocedeerden. Bert zei het initiatief van harte te ondersteunen, al is hij wethouder en moet hij de wet uitvoeren. Hij heeft toegezegd over enkele maanden het woord te voeren bij een bijeenkomst met alle instellingen die gaat over ongedocumenteerden.

's Avonds was er een bijeenkomst voor de instellingen, asielzoekers en uitgeprocedeerden waar ruim tachtig mensen waren. Het boekje werd plechtig overhandigd aan enkele ongedocumenteerden en één van hen hield een praatje over het belang van het kennen van de rechten, voor zowel ongedocumenteerden en instellingen als de gewone Nijmegenaren. Dr. Marianne Schoevers gaf daarna een lezing waarbij ze vertelde over haar onderzoek onder vrouwelijke asielzoekers zonder papieren. Met de gezondheid van deze vrouwen is het zeerslecht gesteld.

De werkgroep Diversiteit heeft een flinke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van hetboekje.