Bied nieuwe initiatieven in Park Lingezegen meer zekerheid

De fracties van GroenLinks in de gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland zijn bezorgd over de voorgenomen verkoop van gronden in het park Lingezegen door de provincie Gelderland. Ze willen dat de provincie en gemeenten de handen ineen slaan om naast natuur en recreatie ook burgerinitiatieven en innovatieve projecten in het park meer zekerheid te bieden. Om helderheid te krijgen over de inzet van de gemeenten en provincie hebben ze in de provincie en alle betrokken gemeenten schriftelijke vragen gesteld.

In 2008 zijn de hoofdlijnen voor het masterplan van Park Lingezegen vastgelegd. GroenLinks ziet met interesse dat het park zich ontwikkelt tot een gebied waar natuurontwikkeling en recreatie in relatie tot elkaar ontwikkeld worden. Dit leidt tot een park dat nu reeds een duidelijke meerwaarde heeft voor inwoners van de gemeenten. GroenLinks ziet daarnaast twee nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Ten eerste burgerinitiatieven, zoals boerderij Lingezegen; voedselbossen; parklopen en initiatieven van natuurlijke landbouw. Een tweede ontwikkeling betreft innovatieve projecten rond bijvoorbeeld energieopwekking, adaptief watermanagement en waterzuivering. Dit zijn waardevolle nieuwe ontwikkelingen in het park. Toch krijgen deze initiatieven weinig zekerheid over hun toekomst. Zo krijgen ze te maken met bruikleenovereenkomsten voor de gronden voor maximaal één jaar. Dat vindt GroenLinks onwenselijk. Het staat in geen verhouding met de inspanningen die geleverd worden door de initiatieven.