Beter overleg met bewoners en buurgemeente nodig

In de notitie externe veiligheid beschrijft de gemeente Nijmegen waar en hoe risicovolle bedrijven mogen functioneren in onze stad. Ook gaat de nota over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, water en het spoor. Hoewel veel is vastgelegd in landelijke wet- en regelgeving, kunnen gemeenten zelf ook keuzes maken. Over de keuze om meer gevaarlijke bedrijfsactiviteiten toe te staan op bedrijventerrein Kanaalhavens (in Nijmegen-West) is veel onrust en onduidelijkheid bij milieuorganisaties en bewoners. Bovendien blijkt dat niet goed is overlegd met buurgemeente Beuningen over deze plannen. Op verzoek van tien insprekers heeft GroenLinks voorgesteld om als gemeenteraad nog niet te besluiten over deze notitie.

 Er is extra tijd nodig om zaken verder uit te leggen en af te stemmen met alle betrokkenen. Dat geeft de gemeenteraad bovendien de kans om nog eens goed naar de Nijmeegse keuzes te maken. Raadsleden Pepijn Boekhorst en Faysal Zouay zijn blij met de grote betrokkenheid van bewoners en milieugroepen: “Zij houden de gemeente terecht scherp en maken zich om begrijpelijke redenen zorgen. De komende weken zullen we kijken hoe we gezamenlijk kunnen optrekken in het werken aan een gezonde en veilige leefomgeving in West en de rest van onze stad!”