Besparen op arbeidsgehandicapten, nee bedankt!

De gemeenteraad van Nijmegen heeft woensdag een motie van GroenLinks en de SP aangenomen tegen het invoeren van loondispensatie voor arbeidsgehandicapten. Het kabinet is van plan om hiermee loonkostensubsidie te vervangen. Dat betekent dat voortaan niet de werkgever het verschil in loon aanvult, maar de werknemer zelf een aanvullende uitkering moet aanvragen. Fractielid Jeanine Brummel-Ahlaloum en fractievolger Miranda Florussen hebben hiertegen samen met de SP met succes een motie ingediend.

GroenLinks vindt dat ons stadsbestuur alles in het werk moet stellen om landelijk deze onzalige aangekondigde regeling van tafel te krijgen. Mensen met een arbeidshandicap hebben vaak al met meerdere regelingen te maken en hebben ook vaak moeite met de administratie daarvan. Onderzoek wijst uit dat zij hierdoor kans lopen op schulden, wat weer leidt tot minder arbeidsparticipatie. Een averechts effect dus!

Ronduit asociaal

Jeanine: ‘We vinden het ronduit asociaal dat mensen met een arbeidshandicap volgens deze nieuwe regeling geen volwaardig pensioen opbouwen en door een partnertoets er financieel flink op achteruit gaan. Het gaat meestal over mensen in kwetsbare posities die nu rond het minimumloon verdienen en door deze regeling in een bijstandsregime terechtkomen.

Bovendien handelen we in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een handicap. In dat verdrag is vastgelegd dat mensen met een handicap gelijkwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Mensen met een handicap hebben bijvoorbeeld recht om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid moet ervoor zorgen dat dit wordt gerealiseerd. GroenLinks heeft het Nijmeegse College van Burgemeester en Wethouders al eerder opgeroepen om met een plan van aanpak te komen.’

NIjmegen kan eigen, socialer, beleid maken

Miranda: 'Mocht loondispensatie door de Tweede Kamer ondanks alle lobby’s toch worden goedgekeurd, dan hebben we er met deze motie voor gezorgd dat de gemeente Nijmegen alswerkgever arbeidsgehandicapten wél rechtvaardig behandelt, door hen een volwaardig loon te betalen. En door te laten onderzoeken hoe we voor gehandicapten die via derden bij de gemeente werken ook gelijkwaardige beloning kunnen garanderen.’