Bert Frings aan het woord over W4

Vanaf 2014 gaan de 4 welzijnsinstellingen in de stad veel intensiever samenwerken, onder de titel w4. Daarmee gaat elke instelling doen waar ze goed in is en worden dubbelingen voorkomen. En gaan ze veel meer wijkgericht werken. Daarmee wordt de basis gelegd voor de extra taken die de gemeente in 2015 erbij krijgt. En kan hierop voortgebouwd worden. Dat levert een betere dienstverlening op en tegelijkertijd een besparing van 750.000€.
Wethouder Bert Frings legt in dit filmpje (vanaf 2 min 44) uit waarom en hoe het werkt.