In de begroting zitten ook heel veel kleine bedragen die in Nijmegen worden geïnvesteerd. En juist de dingen waar de gemeente een kleine investering in of bijdrage aan doet hebben vaak een grote en directe impact op onze inwoners, hun straat of de stad.

Tijdens het debat over de begroting noemde fractievoorzitter Quirijn Lokker een aantal voorbeelden van deze “kleine” bedragen met grote impact.

Nijmegen draagt in 2024 extra bij aan “Het Droombankje”, een organisatie die dak- of thuisloze mensen kleinschalig opvangt, die daardoor niet hoeft te sluiten. Voor de gemeente een klein bedrag, maar een enorme positieve impact voor de Nijmegenaren die nu niet op straat terechtkomen.

Nijmegen betaalt de uitvaart van overleden Nijmegenaren waarvan de nabestaanden deze kosten niet kunnen dragen. Want iedereen verdient een waardig afscheid. Dankzij vragen van GroenLinks-raadslid Ayse Terzi wordt er bij deze uitvaarten ook rekening gehouden met religieuze of andere wensen vanuit levensovertuiging. Óók als dit wat duurder is. 

We planten in de komende jaren zoveel mogelijk bomen bij in onze stad. We maken daarvoor in 2024 extra geld vrij. Ook komt er een bomenwachter, een ambtenaar die specifiek gaat letten op het behouden en gezond houden van bestaande bomen in onze stad.

GroenLinks deed, samen met andere partijen, nog een aantal voorstellen om de begroting beter te maken.

In 2022 waren de Eurogames in Nijmegen, een groot sportevenement voor de regenbooggemeenschap. De Eurogames lieten zien hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor inclusie in de sport. Dit evenement was zo succesvol dat de organisatie een groot deel van de subsidie kon teruggeven aan de gemeente, ze hoopten wel dat het dan ook ingezet zou worden voor om LHBTI+ inclusie in de sport in Nijmegen te bevorderen. GroenLinks diende samen met alle andere partijen in de Nijmeegse raad een voorstel in om dat ook te regelen.

Zodra je je deur uitstapt sta je er, de openbare ruimte. En die is van ons allemaal. Veel Nijmegenaren maken samen plannen om die ruimte fijner te maken, door vergroenen, meer ruimte voor bankjes of andere plannen. De gemeente moet daarin blijven investeren. Een voorstel van GroenLinks om in 2024 geld vrij te blijven maken om deze ideeën mogelijk te maken kreeg steun van de hele gemeenteraad.

En daarnaast hebben we, samen met bijna alle andere partijen in de raad, het college opgeroepen om te onderzoeken of we een Nijmeegse stadspas kunnen ontwikkelen. GroenLinks hoopt dat we met een stadspas solidariteit in onze stad kunnen faciliteren. Dus wanneer culturele organisaties, festivals of ondernemers kortingen willen geven aan Nijmegenaren met minder inkomen dan moeten we daar als gemeente in helpen.

De fractie van GroenLinks is erg blij dat de begroting is vastgesteld zodat we ook in 2024 hard kunnen blijven werken aan een stad voor iedereen. Voor een duurzaam, eerlijk en vrij Nijmegen!