ALV 25 oktober

De volledige agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening van de vergadering en eventuele mededelingen 2. Vastellen notulen extra ALV 27 september 2012 De notulen zijn hieronder te downloaden. 3.Bram van Ojik(onder voorbehoud)

4. Voorstel programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen 2014 Het voorstel is hieronder te downloaden.

5. Verkiezing nieuw partijraadslid De kandidaten zijn: o   Thijs van den Broek o   Carin Hereijgers o   Nynke de Jong Verkiezing vindt plaats voor het restant van de huidige zittingstermijn (tot maart 2013) en de daaropvolgende zittingstermijn van 3 jaar. Alledrie de kandidaten worden geschikt geacht voor het lidmaatschap van de partijraad. De motivaties zijn hieronder te downloaden. 6. Brief werkgroep Landelijk aan interim partijbestuurZie document hieronder.

7. Vernieuwing kascontrolecommissie

8. Verkiezingen afdelingsbestuur o   Afscheid afdelingsvoorzitter Volkert Vintges o   Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter(*). - Voordracht afdelingsbestuur: Paul Fransen o   Verkiezing nieuw bestuurslid - Voordracht afdelingsbestuur: Fatma Ali Het voorstel voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter en de motivatie van Fatma Ali zijn hieronder te downloaden. 9. Rondvraag en sluiting Aansluitend borrel * We nemen afscheid van onze afdelingsvoorzitter Volkert Vintges. Na zes jaar trouwe dienst vindt hij het tijd om het stokje over te dragen. Het afdelingsbestuur draagt Paul Fransen, huidig vice-voorzitter van de afdeling, voor om het voorzitterschap over te nemen. Zie de bijlage voor een verklaring van het afdelingsbestuur en de mogelijkheid tot een tegenkandidatuur.