Albert Heijn naar Smit-Draad

Eindelijk kan het winkellint aan de Groenestraat op de schop. De Albert Heijn daar wil al jaren verhuizen naar het Smit-draadterrein, maar GroenLinks heeft daar altijd drie voorwaarden aan verbonden: de verkeersafwikkeling moet beter, het plan moet groener en de leegkomende winkel moet een goede invulling komen. "Het college heeft goed zijn best gedaan," concludeerde raadslid Pepijn Oomen. Toch moest het voorstel nog verder worden aangescherpt.

GroenLinks vond dat er drie zaken goed moesten worden geregeld: de plek van de oude Albert Heijn moet goed worden achtergelaten zodat er geen leegstand ontstaat, de verkeerssituatie op de Groenestraat moet veel beter dan nu worden afgewikkeld voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en het Smit-Draadterrein moet groen worden ingericht. Wat betreft dat laatste kreeg de raad een plan van de ontwikkelaar opgestuurd dat hij aan de bewoners had gepresenteerd. Oomen: "Dat is een goede groene invulling, en wat ons betreft is het onderdeel van het dossier." Wel diende GroenLinks nog een motie in om stadslandbouw op het terrein mogelijk te maken, zo lang de zorgwoningen nog niet gebouwd worden.

Over de verkeersafwikkeling maakte Oomen zich nog zorgen. "De cijfers die het college stuurt zijn bemoedigend, maar wekken ook verbazing. Dat het op de Groenestraat rustiger is dan uit de modellen blijkt, strookt niet met het beeld van de dagelijkse gebruiker van de Groenestraat." GroenLinks diende een motie in om nadat er nieuwe verkeerslichten  zijn geplaatst op het kruispunt Wezenlaan/Muntweg/Groenestraat, een goede telling te houden en aan de raad een investeringsplan voor te leggen als de huidige congestie niet is opgelost. Ook steunde GroenLinks een motie om met zebrapad en verkeerslicht voor een goede voetgangers- en fietsersoversteekplaats te zorgen.

De derde randvoorwaarde was voor GroenLinks in deze discussie de meest heikele. Er waren immers nog geen keiharde garanties dat er iets wordt gerealiseerd op de plek van de oude Albert Heijn. Oomen: "Het is bemoedigend dat de onderhandelingen tussen Ahold en dhr Brouwer volgens het college in een vergevorderd stadium zijn, maar ik wil meer zekerheid. GroenLinks wil niet bouwen voor leegstand!" Wethouder Kunst verzekerde dat de twee partijen er samen uit zouden komen, maar kon geen keiharde garanties geven.Middels een motie heeft GroenLinks geregeld dat bij het bestemmingsplan dat later dit jaar wordt behandeld in de raad een goede invulling gegeven wordt aan het terrein waar Albert Hein nu zit. Met kleinschalige winkels die aansluiten bij het huidige winkelaanbod voorkomen we dat daar leegstand ontstaat.

Al met al ligt er nu, na meer dan 15 jaar discussie, eindelijk een plan voor de invulling van het al zo lang leegstaande Smit-Draadterrein aan de Groenestraat. Oomen: "Dankzij GroenLinks is dit plan veel groener en veel verkeersveiliger dan oorspronkelijk. Dat is pure winst."