Aandacht voor overlast motoren

Of het door de mooie nazomer komt is niet bekend, maar het lijkt er sterk op dat Nijmegen de laatste maanden steeds meer te kampen heeft met overlast door motoren. Ze maken lawaai, brengen de verkeersveiligheid in gevaar en veroorzaken stank en luchtvervuiling. De Gelderlander publiceerde een overzicht van de ernstigste gevallen, GroenLinks stelde er politieke vragen over.
 

Burgemeester Hubert Bruls was het met GroenLinks eens dat betere controles de veiligheid en luchtkwaliteit in Nijmegen ten goede komen, maar hij gaf ook aan dat handhaving lastig is. Voor snelheidsovertredingen bestaan flitspalen en mobiele controleposten, maar voor geluidshinder bestaat zoiets niet. Om motorlawaai aan te pakken is het dus noodzakelijk dat burgers overlast melden bij de politie.

Op verzoek van GroenLinks gaat Bruls wel uitzoeken of het mogelijk is in Nijmegen extra eisen te stellen aan motoren. Goed voorbeeld daarbij is Rotterdam, waar motorrijders verplicht zijn extra geluiddemping aan hun voertuig te monteren. De burgemeester kende deze aanpak nog niet, maar heeft de Raad beloofd voor het eind van dit jaar uit te zoeken hoe die regeling werkt. Als het aan GroenLinks ligt, nemen we alle maatregelen die bijdragen aan een gezonde en veilige stad met een goede luchtkwaliteit.