Pepijn Oomen

Raadslid en penningmeester fractie

Woont in de Wolfskuil

"Al jaren ben ik actief voor GroenLinks Nijmegen: sinds 2010 in de gemeenteraad en daarvoor vanaf 2002 als lid van de uitgebreide fractie. Dat doe ik met veel enthousiasme, kennis en kunde: in de Nijmeegse raad ben ik inmiddels de autoriteit op het gebied van de fiets en het OV. Vooral over dat laatste is veel media-aandacht geweest vanwege het kortingskaartje in de bus. Belangrijker dan de media-aandacht zijn de zaken die dankzij mij zijn gerealiseerd, zoals de goede ijsvrije fietspaden in de winter, bussen die op biogas rijden en een groenere en veiligere inrichting van wijken. Ik ben een verbinder: het lukt me goed om coalities te smeden met Nijmegenaren en andere partijen om onze groene en linkse idealen te verwezenlijken. Ook de komende vier jaar ga ik graag door in de raad en ik heb veel plannen om van Nijmegen een nog mooiere, socialere en groenere stad te maken!"

www.pepijnoomen.nl