Marieke Smit

Fractievolger

"Mijn naam is Marieke Smit, 28 jaar. Momenteel ben ik zelfstandig ondernemer binnen de sociale gezondheidzorg en het onderwijs en hiernaast recent afgestuurd in de Sociale Geografie. Ook ben ik sinds juni fractievolger bij GroenLinks Nijmegen. Het mooiste aan dit werk vind ik de betrokkenheid met wat er daadwerkelijke in de stad gebeurt, om concreet bezig te zijn en hierbij zoveel mogelijk met de stadsbewoners te communiceren. Binnen de fractie heb ik mij afgelopen tijd voornamelijk verdiept op het gebied van ruimtelijke ordening. Hoewel dit vooral over materiële zaken lijken te gaan, heb ik juist het tegenover gestelde ondervonden. De manier waarop een stad is ingericht en de wijze waarop mensen zich verplaatsen, is juist bij uitstek een sociale aangelegenheid, waarbij een grote verscheidenheid aan facetten samenkomen zoals milieu, welzijn, cultuur en mobiliteit. Mijn doel is dit op een zo sociaal en groen mogelijke wijze vorm te geven. Bijvoorbeeld bij de aanleg van de straten waarbij fietsers voorrang krijgen en de inrichting van de openbare ruimte, waarin iedereen jong en oud zich thuis voelt en mensen uitgedaagd worden tot samenkomen en creativiteit.

"Kortom een boeiende uitdaging, waarin ik ook na 2014 onze sociale en groene idealen hoop te kunnen vertegenwoordigen."