Jos Reinhoudt

Jos Reinhoudt

Raadslid

Woont in de Hazenkamp

"Het realiseren van een duurzame stad is de belangrijkste uitdaging voor Nijmegen. In de afgelopen jaren heb ik me ingezet voor onder meer hernieuwbare energie, omgekeerd inzamelen van afval, de aanleg van een experimenteel stuk lichtreflecterend asfalt in de Aldenhof, het voorkómen van proefboringen naar schaliegas en de vaststelling van een gentechvrij bestemmingsplan. In de nieuwe raadsperiode wil ik hier volop mee verder gaan. Mijn sterke kant ligt in het vertalen van de mooie idealen van GroenLinks in praktische stappen, samen met actieve burgers, instellingen en bedrijven. Nijmegen bruist van de innovatieve, creatieve, duurzame en sociale ideeën, en daar moeten we gebruik van maken."

www.reinhoudt.com