Jeanine Brummel-Ahlaloum

Raadslid

Woont in Hazenkamp

Ieder mens is waardevol: Nijmegen inclusief, sociaal en divers!

Ik geloof in de kracht van diversiteit en sta voor een inclusieve, sociale stad. Een stad waar respect is voor verschillende culturen en religies. Een stad waar iedereen zich welkom en thuis voelt, ongeacht culturele achtergrond, seksuele voorkeur, beperking, opleidingsniveau of inkomen. Diversiteit op de werkvloer moet de norm worden in heel Nijmegen.

Sinds maart 2017 ben ik met veel plezier, liefde en betrokkenheid raadslid in Nijmegen. Dat wil ik de komende graag blijven doen. Want te veel mensen in onze stad zijn werkeloos, leven in armoede en hebben schulden. Veel mensen hebben het gevoel ‘aan de kant te staan’. Mensen in een kwetsbare positie moeten mee kunnen doen. De kloof tussen succesvol en kansarm is alsmaar groter aan het worden. Deze kloof moet overbrugd worden. Ieder mens is waardevol!

www.jeaninebrummel.nl