Cilia Daemen

Raadslid

Woont in Lent

Gemeenteraadslid zijn betekent voor mij verbindingen leggen. Ik steek veel tijd in gesprekken met organisaties en bewoners en koppel hen indien nodig met politiek en de ambtelijke organisatie. De afgelopen vier jaar werkte ik aan de portefeuilles Zorg en Welzijn, Cultuur en Onderwijs.

Ik diende onder andere succesvol initiatieven in op het gebied van jongerenparticipatie en het zichtbaar maken van Artikel 1 van de Grondwet. De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich bedreigd vanwege hun afkomst of overtuiging. Daarom diende ik een initiatiefvoorstel in om Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in het stadhuis en op termijn de stadswinkel. Artikel 1 van de Grondwet moet ervoor zorgen dat iedereen in Nederland gelijk behandeld wordt: Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Doordat in deze gebouwen met een publieksfunctie Artikel 1 nu prominent in beeld is, wordt bezoek herinnerd aan het uitgangspunt dat alle Nijmegenaren een gelijke behandeling horen te krijgen. Met het zichtbaar maken wilde ik ook Nijmeegse bewoners, organisaties en initiatieven die zich inzetten voor gelijke behandeling een steun in de rug geven.

‘Jong geleerd is oud gedaan.’ Dat is een van de redenen waarom ik samen met het CDA en de PvdA een initiatiefvoorstel heb ingediend om jongeren meer te betrekken bij het lokaal beleid. Dat is belangrijk, want Nijmegen kent bijna 40.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar! Veel beslissingen van de gemeente raken jongeren, maar zij worden zelf vaak onvoldoende gehoord. De gemeente probeert burgers steeds vaker, en vooral beter, te betrekken bij onderwerpen die hen aangaan en volgens mij zou dat ook bij jongeren moeten gebeuren. We zijn het gesprek aangegaan met diverse (jongeren)organisaties en jongeren zelf. Een mooi gevolg is dat het initiatief Jimmy’s nu alweer twee jaar aan de Van Berchenstraat in het centrum zit.

Voor mijn studie Algemene Cultuurwetenschappen verhuisde ik in 2002 op mijn 18e naar Nijmegen. Deze stad is in de afgelopen jaren echt mijn thuis geworden. Nijmegen is voor mij de stad die bruist van creatieve energie, stedelijke vernieuwing, verrassende culturele en sociale initiatieven en waar een wandeling door het groen nooit ver weg is. Een stad waar jongeren de kans krijgen om te ontdekken wie ze zijn en waar afgestudeerden graag blijven hangen. Nijmegen is een echte GroenLinks-stad en daar ben ik trots op.

Ik knok in de raad graag voor goede zorg in de stad, voor brede, diverse en toegankelijke cultuur en onderwijs.

www.ciliadaemen.nl