Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar dilemma’s en oplossingen voor het tekort aan woningen in Nijmegen. Sprekers zijn Cees Stunnenberg van de SSH&, Esther Lamers van Woonwaarts en vanuit onze fractie Marieke Smit.

Doel van de avond is om onze fractie input mee te geven ten aanzien van deze dilemma’s. Daarvoor is jullie inbreng goud waard! Jullie krijgen ruim de kans je stem te laten horen aan gesprekstafels. De sprekers zullen reageren op jullie input. De fractie geeft aan het eind van de avond aan wat zij mee kunnen nemen.

Denk bij dilemma’s aan:

  • Verdichting in de stad, maar het wel genoeg groen en leefbaar houden.
  • Kleinere huishoudens in grotere woningen; hoe maak je bijvoorbeeld woningsplitsen aantrekkelijker?
  • Betaalbaarheid: hoe maak je wonen betaalbaar maar stimuleer je toch genoeg woonruimte vanuit verhuurders en financiers?
  • Doorstroming van afgestudeerde studenten naar een betaalbare 1e woning.

Misschien breng je zelf ook nog een dilemma in.

Na afloop is er natuurlijk nog ruimte voor napraten en een drankje!

Tot ziens op 20 oktober!!!