Redactie Groene Peperclip en Rode Pepertjes

De redactie zorgt voor een optimale nieuwsverstrekking aan leden en belangstellenden over wat er binnen de afdeling gebeurt en wat de fractie doet.

Ze maakt maandelijks een digitale nieuwsbrief: het Rode Pepertje, met actuele informatie van de fractie over de raadsvergaderingen en van bestuur en werkgroepen over de afdelingsactiviteiten. Daarnaast maakt ze een papieren afdelingsblad: de Groene Peperclip, een blad met achtergronden en interviews rond een thema. De redactie verzorgt ook de inhoudelijke artikelen op de website en probeert de drie nieuwsstromen goed op elkaar af te stemmen.

Activiteiten: interviewen, artikelen schrijven, contacten onderhouden met de werkgroepen, mensen stimuleren om kopij aan te leveren.

Contactpersoon: Jasmijn van der Ploeg: redactie@groenlinksnijmegen.nl

Vergaderingen: meerdere keren per jaar, maar veel onderling contact gaat per mail en telefoon