Zoals de naam al zegt is deze projectgroep in het leven geroepen om structureel meer groen in Nijmegen te realiseren. Wij onderzoeken hoe we onze stad nog groener kunnen maken en ondersteunen daarmee de fractie in de gemeenteraad.

Een eerste voorstel voor een nieuw bomenplan in de stad is al ingediend. Nu wordt onderzocht of deze projectgroep aan de slag kan gaan met het thema stadslandbouw tussen Nijmegen en Malden. Wordt je ook enthousiast van een groener Nijmegen? En wil je hier ook actief aan bijdragen? Stuur dan een mailtje naar bestuur@groenlinksnijmegen.nl