Ik ben al 20 jaar officier van justitie. Ik doe strafzaken waarin kinderen door hun ouders ernstig worden mishandeld, partners elkaar het huis uitvechten of verslaafden zonder huis die dealen en stelen. Het raakt me iedere keer hoe ingrijpend de gevolgen zijn voor de slachtoffers en ook de daders. Een kind dat wordt mishandeld, leert dat geweld een oplossing is. Door een stevige straf op te leggen, stel je duidelijk de grens. Door goede zorg, geef je weer toekomst.

Daarom ben ik raadslid geworden. Een kind help je met aandacht en zorg. Een verslaafde help je met een goede en strenge behandeling. Een dakloze help je met een dak. In de raad heb ik daarom het initiatief genomen voor meer plekken waar dakloze jongeren kunnen wonen (Kamers met Aandacht) en dat een dakloze langer bij iemand met een uitkering kan blijven wonen.

Zelfs als officier van justitie vind ik dat een bedelverbod zinloos is. Iemand zonder geld een geldboete geven lost niets op. Overlast kan zonder bedelverbod al worden aangepakt.

“ Het raakt me iedere keer hoe ingrijpend de gevolgen zijn voor de slachtoffers en ook de daders. ”

Jouke Osinga

In Nijmegen zijn veel goede organisaties die dak- en thuislozen helpen, zoals het Straatpastoraat, de stichting Dagloon en het Nunn (nachtopvang in zelfbeheer). GroenLinks wil hen blijven ondersteunen en de samenwerking verbeteren.

In de komende vier jaar wil GroenLinks een stap extra zetten om dakloosheid terug te dringen door:

  • een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze
  • het inzetten van voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen
  • straatadvocaten die helpen bij juridische problemen
  • een vast briefadres voor daklozen
  • extra begeleiding, omdat bijna altijd sprake is van complexe problematiek.

 

speerpunten

 

  • dak- en thuislozen

  • sport en bewegen

  • wijken

  • corona