Op 1 september 2021 ben ik Harriet Tiemens opgevolgd als wethouder. Ik zet zoveel mogelijk voort waar zij de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. En met veel ambitie. Want de opwarming van de aarde, de kwaliteit van ons leefmilieu en bijvoorbeeld ook de huidige wooncrisis vragen daar om.

De opwarming van de aarde is misschien wel de grootste crisis waar we voor staan. Daar zullen we ons met zijn allen voor moeten inzetten. Mondiaal, landelijk, lokaal en een ieder persoonlijk. Samen moeten we de omslag maken naar duurzame energie.

Om onze stad ook in de toekomst leefbaar te houden, betekent dat minder stenen, meer groen en meer rekening houden met water. Het betekent ook dat in de stad de fiets het belangrijkste vervoermiddel is. Samen met het openbaar vervoer en wandelen. Auto’s en vrachtvervoer worden schoner

“ De opwarming van de aarde is misschien wel de grootste crisis waar we voor staan ”

Jan Wijnia wethouder

Dat draagt ook bij aan schonere lucht in de stad. En daarvoor staan nog een fors aantal maatregelen op stapel. Daarbij besteden we extra aandacht aan gebieden waar de problemen het grootst zijn, zoals in Nijmegen west.

Behalve behoefte aan schone lucht is ook een goed dak boven je hoofd een basisbehoefte van iedereen. We hebben nu een tekort aan (betaalbare) woningen. De komende jaren zullen we flink bijbouwen. Ook voor speciale groepen, zoals studenten en mensen die extra zorg nodig hebben.

Ik woon bijna 50 jaar in Nijmegen, in de Hazenkamp. Naast mijn werk probeer ik ook nog wat tijd te steken in mooie fietstochten, lange wandelingen (ook de Nijmeegse Vierdaagse) en passief voetballen bij de Trekvogels op de Kwakkenberg en in de Goffert bij NEC. 

• duurzaamheid (klimaat en energie)
• wonen
• mobiliteit
• parkeren
• groen & water