Beter strooibeleid voor fietsers

De fietspaden zijn de afgelopen dagen weer onbegaanbaar door de gladheid. Het strooi- en sneeuwruimbeleid van de DAR lijkt het voor de Nijmeegse fietser af te laten weten, getuige de vele meldingen bij de bel- en herstellijn en de vele slippende fietsers vanochtend. Reden voor de fractie van GroenLinks om vragen te stellen aan het college.

De afgelopen week heeft de winter flink huisgehouden. De wegen zijn ondergesneeuwd maar dankzij het strooizout en de sneeuwruimers zijn de doorstroomwegen niet al te lang glad geweest.Een uitzondering lijkt te gelden voor de fietspaden. De afgelopen dagen waren ze al erg glad en was er geen strooizout vinden (het lijkt er volgens meerdere fietsers op, dat er sinds de nieuwe sneeuw van vorige week donderdag niet meer gestrooid is); vandaag was het helemaal bar en boos door de opgevroren sneeuw.  Volgens meerdere bronnen is het er in Nijmegen een stuk slechter aan toe dan in omliggende gemeentes.

De aanliggende fietspaden hebben sneeuwoverlast omdat sneeuwschuivers van de DAR de sneeuw van de autowegen daarop schuiven; de vrijliggende fietspaden worden wellicht helemaal niet geschoven. Wanneer de sneeuw niet geschoven wordt en er is een periode van dooi en vervolgens weer opvriezing, dan leidt dit tot spekgladde toestanden, daar helpt met name voor fietsers geen zoutgestrooi aan. Veel fietsers gingen dan ook vanochtend onderuit. Op andere trajecten (Hatertseweg, zelfs al op de St.Annastraat) fietsten fietsers uit arren moede dan maar op de autorijbaan, hetgeen gevaarlijke situaties tot gevolg had.

Daarom heeft Pepijn Oomen van GroenLinks de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

1.    Heeft de DAR zich gehouden aan de ambities zoals geformuleerd in het Winterdienstboek?2a.     Zo ja, wat is er nodig om deze ambities dusdanig aan te scherpen dat fietsers in dit jaargetijde kunnen fietsen zonder continue angst voor botbreuken en andere ongevallen, bijvoorbeeld door met sneeuw met name de fietspaden sneeuwvrij te maken met sneeuwschuivers?2b.     Zo nee, wil het college zo snel mogelijk in overleg treden met de DAR om de dienst te houden aan de gemaakte ambities?

Pepijn: "Juist een stad die zich zo profilieert als fietsstad, moet ook in de barre winter voor fietsers een begaanbare stad zijn!"