VVD-raadsleden schetsen totaal onrealistisch beeld asielbeleid gemeenten

Vorige week dinsdag haalden drie VVD-raadsleden in een opiniestuk in de Volkskrant hard uit naar het bed-, bad- en broodbeleid van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Afgelopen zaterdag reageerden de Amsterdamse, Utrechtse en Nijmeegse fractievoorzitters Rutger Groot Wassink, Heleen de Boer en Pepijn Boekhorst.

 

In een dinsdag verschenen opiniestuk in de Volkskrant halen drie VVD-raadsleden hard uit naar het bed-, bad- en broodbeleid van Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. Doordat deze (onze) steden het bed-, bad- en broodakkoord direct verwierpen, zouden zij (wij) lijnrecht ingaan tegen de 'oplossingen' van dit kabinet voor het asielprobleem. 'Door onbeperkte opvang mogelijk te maken, ondermijnen steden het draagvlak van het Nederlandse asielbeleid.'

Om met deze laatste opmerking te beginnen: als fractievoorzitters van GroenLinks in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen kunnen wij met zekerheid zeggen dat er geen draagvlak is voor 'de oplossingen' van dit kabinet: voorwaardelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Zoals de VVD-raadsleden terecht constateren: na het bed-, bad- en broodakkoord waren de stadhuizen spreekwoordelijk te klein. Grootste woorden waren er ondermeer van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen (VVD): 'Wij zetten in Utrecht niemand op straat.'

Er heerst in grote steden een groot moreel plichtsbesef - voor de volledigheid: het opinieartikel spitst zich toe op Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, maar er zijn vele (kleine) gemeenten die dit zelfde besef hebben -  dat wij geen mens op straat laten slapen. Of hij nu wel of niet in het bezit is van een verblijfsvergunning; het mensschap als paspoort geeft toegang tot de meest basale levensbehoeften, bed, bad en brood.

Interessanter is echter om deze discussie niet vanuit ideologie aan te vliegen, want de verschillen tussen VVD en GroenLinks zijn enorm. We zouden elkaar juist op het pragmatische moeten kunnen vinden: VVD-bestuurders in Nederland zien het 'illegalenprobleem' namelijk vanuit het oogpunt van de openbare orde. 
Waar steden met hun keuze om onvoorwaardelijk te zorgen voor bed, bad en brood dus lijnrecht in zouden gaan tegen de 'oplossingen' van dit kabinet, is het tegenovergestelde waar: het kabinet zadelt gemeenten met grote problemen op door hen niet te steunen in de wijze van opvang die hen niet alleen het meest humaan, maar ook het meest veilig lijkt. 

Quatsch dus. 

Ronduit beledigd echter vinden wij de opmerking dat Amsterdam, Utrecht en Nijmegen zich positioneren als zwakke schakels in de inderdaad complexe problematiek rondom asielzoekers. Complex omdat mensenrechtenorganisaties, omdat rechters in binnen- en buitenland, omdat vooraanstaanden, omdat het comité voor sociale rechten, omdat gemeenteraadsfracties van links tot rechts, omdat VVD-burgemeesters stellen dat Nederland op juridische grond, om morele en pragmatische redenen, vanuit het oogpunt van menswaardigheid, stellen dat een bed, een bad en een brood onvoorwaardelijk moet zijn. En gemeenten, zo ook de onzen, deze taak op zich nemen: een Rijkstaak.

U spreekt over rechtmatig en rechtvaardig. U heeft het over toekomstperspectief. Wij constateren een totaal gebrek aan pragmatische en realisme over dit onderwerp. Uw stuk staat vol met kantoorwijsheden. Praat met uw partijgenoten, met uw coalitiegenoot in Den Haag en de steden. Voor een volledig beeld nemen wij u graag mee om op bezoek te gaan bij uitgeprocedeerde asielzoekers. 

U zult zien en horen: gemeenten ruimen de rotzooi op van de zogenaamde 'oplossingen' van dit kabinet. 

Als laatste nog even dit: blij zijn wij natuurlijk met uw voorstel om meer werk te maken van woningen voor statushouders. Dit omarmen wij graag. Met de behandeling van de Voorjaarsnota die voor de deur staat, trekken wij in dit dossier graag met u op. U heeft ons nummer.

Rutger Groot Wassink
Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Heleen de Boer
Fractievoorzitter GroenLinks Utrecht

Pepijn Boekhorst
Fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen