Vragen over maisonettes Malvert

De maisonettes in Malvert staan bij Corporatie Standvast op de nominatie om gesloopt te worden. Vorig jaar al stelde GroenLinks met de PvdA en SP hier vragen over: Standvast moet voor de maisonnettes eerst een goed en helder plan moet hebben alvorens er sprake kan zijn van gedwongen verhuizing en sloop van woningen. Er is echter nog steeds onduidelijkheid over de exacte planning/tijdspad van de verschillende onderdelen van het plan. Daarom heeft GroenLinks wederom samen met PvdA en SP opnieuw vragen gesteld. Raadslid Pepijn Boekhorst: "Wij houden de vinger stevig aan de pols!"

Huurders van het maisonnettecomplex in Malvert hebben naar de fracties hun zorgen geuit over de werkwijze van Standvast naar bewoners (communicatie, huuropzegging voor 1 januari, huurverhoging bij wisselwoning), onduidelijkheid over de plannen (tijdspad sloop, renovatie, nieuwbouw, tijdelijke verhuizing) en daardoor ook onzekerheid of de plannen financieel afgedekt zijn. Boekhorst: "Van strippen en slopen van woningen en verhuizing naar een wisselwoning kan pas sprake zijn als het exacte tijdpad van alle onderdelen bekend is." Ook is niet duidelijk of Standvast het hele plan financieel rond heeft. Boekhorst: "Onze inwoners, ook die in de maisonettes, hebben recht op duidelijke, tijdige en volledige informatie. Daar moet Standvast voor zorgen."