Vorige week woensdag maakte het kabinet bekend dat evenementen weer mogen vanaf 1 juli, en dat er geen maximum meer berust op de hoeveelheid mensen in ruimtes. Hoewel het fijn is dat culturele instellingen weer open kunnen, blijven de beperkingen als gevolg van de anderhalvemeterregel het ongelofelijk ingewikkeld maken voor culturele instellingen om uit de kosten te komen bij het programmeren van voorstellingen. Daar komt bij dat zij de afgelopen maanden al een enorme klap te verduren hebben gekregen. En het is onzeker hoe lang het nog gaat duren voordat culturele instellingen weer een volle zaal kunnen verwachten, zonder anderhalvemeterbeperkingen. Wat GroenLinks, D66, SP, PvdA, CDA, PvdD en 50PLUS betreft gaat het college inzetten op zoveel mogelijk in de buitenlucht faciliteren van culturele programmering en evenementen, bijvoorbeeld bij het Openluchttheater Goffert, of in de horeca.

Veel culturele ondernemers staan te popelen om op te treden of activiteiten te organiseren, maar lopen tegen beperkingen en onzekerheid aan. Dat bleek ook uit het stadsgesprek dat GroenLinks afgelopen dinsdag 16 juni organiseerde, samen met een groot aantal andere fracties. Culturele ondernemers lieten in dit gesprek weten dat het anderhalvemeterloket aangaf geen ruimte te zien voor creatieve oplossingen binnen de coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn weliswaar versoepeld, maar dat maakt niet dat er minder behoefte is aan duidelijkheid over wat mag en een faciliterende houding vanuit de gemeente. Dat is belangrijk voor de stad, maar zeker voor alle makers en culturele instellingen die niet kunnen wachten om hun kunst en kunnen te laten zien aan die stad. Wij willen ons echter niet zonder meer neerleggen bij de gedachte dat het deze zomermaanden in het normaal zo bruisende Nijmegen akelig stil zal zijn. De fracties van GroenLinks, D66, SP, PvdA, CDA, PvdD en 50PLUS willen daarom graag denken in mogelijkheden en niet in beperkingen en we hopen dat het college bereid is met ons en de Nijmeegse makers en instellingen mee te denken. Bij het anderhalvemeterloket. In de snelheid waarmee vergunningen uitgegeven worden, en in facilitering in de buitenlucht - waar de anderhalve meter voor minder beperkingen zorgt. Want dan kan iedereen zo snel mogelijk weer aan de slag. En bruist Nijmegen na maanden coronastilte éindelijk weer.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college:

  1. Ziet het college mogelijkheden om bij het anderhalvemeterloket en (culturele) vergunningsverlening zoveel mogelijk in te zetten op faciliteren van mogelijkheden en meedenken, om de veiligheid en de doorgang van evenementen zoveel mogelijk te garanderen? Bijvoorbeeld door een versnelde afhandeling van vergunningsaanvragen voor evenementen, zodat die weer zo snel mogelijk van start kunnen en de mensen die in die sector werken weer aan het werk kunnen? En kan het college daarbij ook kijken naar een verruiming van de hoeveelheid mogelijke vergunningsplichtige evenementen? En is het college bereid om duidelijk te communiceren over de eisen waaraan vergunningsaanvragen moeten voldoen?
  2. Ziet het College mogelijkheden om ook in de buitenlucht, bijvoorbeeld in het Openluchttheater Goffert, op het NYMA-terrein of in de horeca, de culturele sector tijdelijk extra te faciliteren en de mogelijkheden tot programmering in de buitenlucht te vergroten, bijvoorbeeld door het ontlenen van een tijdelijke ontheffing?
  3. Welke mogelijkheden ziet het college om licht versterkt geluid bij terrassen toe te staan, zodat kleinschalige culturele programmering in de buitenlucht mogelijk is. En kan het college daarover overleggen met omwonenden en kijken naar manieren om overlast voor hen tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door het instellen van eindtijden of geluidsnormen?
  4. Ziet het college andere mogelijkheden, met name in de periode tot 1 september, om samen met culturele instellingen, zzp’ers en makers te denken in mogelijkheden en Nijmegen te laten bruisen? Zo ja, welke zijn dit?