Voorrang voor sociale ondernemingen

GroenLinks Nijmegen wil dat bedrijven die structureel aandacht geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorrang krijgen bij inkopen en aanbestedingen van de gemeente. De partij stelde in de raadsvergadering van woensdag 25 november voor het gemeentelijke inkoopbeleid aan te passen om dit mogelijk te maken.

Raadslid Jos Reinhoudt van GroenLinks: "We willen bedrijven die aandacht hebben voor de onderkant van de arbeidsmarkt meer kans te geven bij gemeentelijke aanbestedingen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen of van het netwerk De Normaalste Zaak. Daarin zitten bedrijven die graag bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen die normaal lastig aan de slag komen. Ook social enterprises verdienen meer kans bij aanbestedingen."

Social enterprises zijn bedrijven die niet het maken van winst voorop stellen, maar het oplossen van maatschappelijke problemen. Andere landen hebben daar aparte rechtsvormen voor, Nederland nog niet.

De oproep van GroenLinks sluit aan bij een advies van de SER eerder dit jaar. De SER roept gemeenten op om de ruimte die de aanbestedingswet biedt beter te benutten om social enterprises meer kans te geven. Volgens het college is de timing van het GroenLinks-voorstel goed: op dit moment wordt het inkoopbeleid van Nijmegen herschreven. Een aantal politieke partijen gaf in de raadsvergadering aan achter zo’n nieuw instrument te staan.

Het voorstel van GroenLinks betekent een uitbreiding van het Nijmeegse arbeidsmarktbeleid. Bij grote inkopen vraagt de gemeente nu al aan leveranciers om een aantal mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt aan te nemen. Deze aanpak is landelijk heel gangbaar en wordt Social Return On Investment (SROI) genoemd. Doel is mensen uit de uitkering te halen en aan het werk te helpen. Nadeel van deze aanpak dat de nieuwe banen per definitie tijdelijk zijn. Zodra een opdracht is afgerond of een contract is afgelopen, hebben de bedrijven geen verplichting meer om de mensen in dienst te houden. Het voorstel van GroenLinks lost dit probleem op.