Voorrang voor sociale ondernemers

Doordat Nijmegen een hoogopgeleide beroepsbevolking heeft en een aantal grote onderwijsinstellingen zijn er relatief veel startende bedrijfjes, de zogeheten startups. "Startups dragen bij aan het economisch klimaat in de stad, maar niet iedere startup draagt ook bij aan het bereiken van maatschappelijke doelen," stelt raadslid Jos Reinhoudt "Wat GroenLinks betreft zou het Nijmeegse beleid meer gericht mogen zijn op ondernemingen die dat wél doen: de zogeheten sociale ondernemingen.

Dit zijn bedrijven die een zakelijke aanpak gebruiken en inzetten voor maatschappelijke kwesties. Denk aan het helpen van mensen zonder baan of innovatieve oplossingen gericht op duurzaamheid."

Ons raadslid diende daarom een motie in die het college vraagt om bij het beleid rondom startups meer aandacht te geven aan sociale ondernemingen. En om bij het inkoopboeken van de gemeente sociale ondernemingen voorrang te geven.

Op verzoek van het college is de behandeling van de motie uitgesteld omdat er in het najaar een notitie komt over het onderwerp. Wel werd er nu al toegezegd dat bij het opstellen van het nieuwe inkoopbeleid, de wens van GroenLinks om sociale ondernemingen voorrang te geven, wordt meegenomen. Jos Reinhoudt: "Fijn dat het college ook laat zien het onderwerp relevant te vinden. Het is een mooie kans om Nijmegen op de kaart te zetten als sociale én ondernemende stad."