Vlug(ge)schrift 53: maatwerk!

Nadat het stadhuis op woensdag 3 november het toneel was geweest van protesten door burgers tegen de voorgenomen bezuinigingen op subsidiebanen – hetbespreken van de OV-concessie 2013-2023, later op de avond, viel hierbij geheel in het niet- werden op 10 november moeilijke knopen binnen dit onderwerp doorgehakt. Deze roerige politieke avond duurde tot in de kleine uurtjes door de twee belangrijke thema’s werk en inkomen en de begroting.

Werk en inkomenEen oude wens van GroenLinks is deze avond in vervulling gegaan door de langdurigheidstoeslag al toe te kennen na 3 jaar. Dit betekent dat Nijmegenaren met een laag inkomen na 3 jaar extra geld krijgen. Daarnaast krijgen chronische zieken een steuntje in de rug in tijden van stijgende zorgkosten.Een beduidend lastiger dossier vormde de gesubsidieerde arbeid. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de arbeid voor een groot deel zal moeten worden afgebouwd. Immers, de afgelopen jaren leefden we al op de pof. Door het CDA-VVD-LPF kabinet was er in 2002 een streep gezet door alle gesubsidieerde banen. Tegen de ontwikkelingen in, hielden we in Nijmegen in die tijd de banen in stand. Daarbij hoopten we dat het tij weer eens zou keren… Helaas dreigt Nijmegen structureel € 15 miljoen of meer verlies te lijden. Hoogste tijd dus om er iets aan te doen. In het coalitieakkoord hebben we daarom afgesproken dat de arbeidsplaatsen zullen worden afgebouwd – maar onder een groot aantal voorwaarden, zoals maatwerk en een heel gedegen integrale afweging: welke organisaties zijn afhankelijk van de gesubsidieerde arbeid, welke arbeiders gaat het ons niet lukken om aan andere (beter betaalde) banen te helpen? We vonden dat dat nog niet voldoende in de plannen was opgenomen, dus tijdens het debat (zie http://nijmegen.groenlinks.nl/node/56264 voor de bijdrage die Noël Vergunst in eerste termijn hield) pleitte GroenLinks ervoor met maatwerk een goede oplossing te vinden voor de mensen in de gesubsidieerde arbeid. De zes amendementen die we samen met de PvdA en D66 hiertoe indienden, werden alle aangenomen. Dat betekent, dat het college in het komend half jaar met alle betrokkenen gaat spreken. Op basis daarvan kan de raad nog aanvullende maatregelen nemen.

BegrotingTijdens de begrotingsbespreking bleek GroenLinks de partij te zijn die ook in deze tijden van bezuinigingen wil blijven investeren in een duurzame stad. Volgens enkele andere partijen kan het wel wat minder met de Nijmeegse ambitie voor een klimaatneutrale stad in 2032. GroenLinks wil echter juist stevig blijven investeren in een duurzame stad, iets wat ook nog eens zorgt voor werk voor Nijmeegse ondernemers. Er is op deze avond een GroenLinks-motie aangenomen voor het collectief inkopen van energie ten behoeve van Nijmegenaren met een minimum-inkomen. Ondanks dat we grote zorgen hebben over werk & inkomen en zorg & welzijn, met name in het huidige kille rechtse beleid (zie ook Noël Vergunsts bijdrage over de begroting: http://nijmegen.groenlinks.nl/node/56269), konden we concluderen dat het college op de goede weg is.

OV-concessieDe avond op 3 november was geheel gevuld met kamerbesprekingen over de begroting. Van 16 uur tot 23 uur waren we daarmee bezig. Toch moest daarna ook nog een aparte besluitronde gehouden worden: er moest nog een brief van de gemeente Nijmegen naar de stadsregio over de komende OV-concessie bekrachtigd worden. GroenLinks-raadslid Pepijn Oomen vond het al een goede brief, maar de klimaatambitie kon nog wel een stukje beter, Daarom diende hij een amendement in om ook in de brief te laten opnemen dat wat Nijmegen betreft de bussen op groen gas gaan rijden. Het amendement werd aanvaard met de stemmen van de VVD tegen. Het gewijzigde Plan van Eisen wordt in december nogmaals met de raad besproken.

Quote uit de raadszaalEr waren veel amendementen rondom de OVconcessie, waarvan ondanks het late uur ook nog eens veel beslispunten apart in stemming werden gebracht. Toen Pepijn Oomen ook vroeg nóg een beslispunt apart in stemming te brengen, begon burgemeester Thom de Graaf een beetje te mopperen dat alle punten wel apart in stemming konden worden gebracht. Pepijn: “Nou, ik wil voorstellen over mijn amendement in zijn volledigheid te stemmen. Dat is ook niet zo moeilijk, want er staat maar één beslispunt in.”

Vlug(ge)schrift verschijnt na elke raadsvergadering.Bekijk of beluister de politieke avond via http://nijmegen.raadsinformatie.nl