Verslag Politieke debat met ouderen

Als er één boodschap bleef hangen na het debat in Grand Café De Borger in het OBG, dan is het wel een liedtekst van het cabaretduo De Nachtzusters. ‘Het welzijn van de oudere is geen aalmoes, maar een recht’. Zorg en welzijn gaan namelijk altijd samen. Afgelopen woensdag brak GroenLinks-kandidaat Quirijn Lokker dan ook een lans voor de zorg en het welzijnswerk in Nijmegen. ‘Wij zien dat mensen goede zorg ontvangen als er ook goed welzijnswerk er aan vooraf gaat. De kwaliteit van de zorg is daarbij voor GroenLinks essentieel. Niet het kostenbesparende.’

In het OBG werd er over verschillende stellingen gedebatteerd en verscheen er zelfs een brandbrief van Eric Dirkx, lokaal bestuurslid van Alzheimer Nederland. Nijmegen moet namelijk een vriendelijkere stad worden voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer en de gevolgen van dementie. Daar staat GroenLinks uiteraard pal voor. ‘In 2015 werkte GroenLinks wethouder Bert Frings al samen met het Radboud en een aantal zorginstellingen om Nijmeegse buurten dementievriendelijker te maken,’ herinnerde Quirijn Lokker de overige partijen. ‘Ik kijk daarom ook erg uit naar de adviezen van Alzheimer Nederland. We moeten ervoor zorgen dat deze problemen niet keer op keer opduiken.’

Verrassend genoeg bleek er een groot meningsverschil over de aanbestedingen in de zorg. Ouderenpartij 50+, onderdeel van de Nijmeegse coalitie, suggereerde dat er bezuinigingen zouden aankomen. Daar moest GroenLinks-kandidaat Quirijn Lokker corrigeren: ‘In de zorg lopen we allemaal risico’s die tekorten kunnen veroorzaken. Maar het gaat er niet om hoeveel het kost of hoeveel het minder kan kosten, maar hoe goed de kwaliteit is’. Ook wees hij de ouderenpartij op haar eigen beloftes: ‘Wij investeren al jaren in nieuwe vormen van zorg. Daar heeft ook 50+ mee ingestemd.’

In Grand Café De Borger viel ook op dat de schaduw van de landelijke politiek nog steeds over de zorg in NIjmegen hangt. Want wie betaalt de ouderenzorg, zeker nu de landelijke huishoudelijke hulpzorg door Mark Rutte is wegbezuinigd? ‘In Nijmegen hebben we toen gezegd: deze taak nemen we als gemeente over. Dat doen we nog steeds en daar staat GroenLinks voor,’ stelt kandidaat Quirijn Lokker. ’In Nijmegen maken we als GroenLinks verschil: hier werken we verder aan menselijke zorg. Ongeacht wat men in Den Haag besluit.