Vergroot de meerwaarde van studenten in de wijk

Een opinieartikel van GroenLinks raadsleden Lisa Westerveld en Pepijn Boekhorst e.a. geplaatst in De Gelderlander van 6 december.

Veel Nijmegenaren zijn tevreden over hun stad. De groene omgeving en goede voorzieningen maken dat de omstandigheden om in onze stad te wonen, prima zijn. Dit beweren we niet zomaar, maar blijkt uit de tweejaarlijkse Stads- en wijkmonitor, waarin uitgebreid verslag wordt gedaan over hoe Nijmegen volgens zijn inwoners scoort. Uit diezelfde monitor blijkt ook dat er forse verschillen zijn en het woonklimaat niet in iedere wijk een dikke voldoende krijgt. Volgens de Stads- en wijkmonitor heeft dit mede te maken met het opleidingsniveau van de bewoners en sociaal-economische aspecten. In Nijmegen zie je dat iedere wijk een unieke eigen cultuur heeft, maar ook dat wijken hun eigen problemen kennen. Zo laait de laatste tijd de discussie over studentenwoningen weer op. Studenten houden de wijken levendig en zorgen voor sfeer, maar soms ook voor frictie. Wanneer er teveel eenpersoonshuishoudens in een kleine ruimte bij elkaar zitten zorgt dit voor meer afval, geluid en fietsen om maar wat te noemen. En daarom geven sommigen omwonenden aan dat ze liever een grotere spreiding van studenten door de stad zien. 

Hoe gaan andere grote steden om met studenten in de wijk? De afgelopen tijd hebben raadsleden van GroenLinks gesproken met betrokkenen van een prachtig initiatief uit Amsterdam. Maar ook in andere steden vinden we soortgelijke projecten. De kern is dat jongeren woonruimte krijgen in ruil voor maatschappelijke activiteiten. Vorige week werd bekend dat zo’n 80 studenten zich hebben aangemeld om te gaan wonen in woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem waar ze vrijwilligerswerk doen voor de oudere bewoners. In Amsterdam bestaat het Vooruit Project: studenten wonen in kansarmere wijken en helpen buurtbewoners. Denk aan het helpen met de Nederlandse taal, het organiseren van activiteiten met de kinderen en huiswerkbegeleiding.

Ook in Nijmegen hebben we wijken met gezinnen die het wat moeilijker hebben. Omdat ouders de taal onvoldoende beheersen of moeite hebben met het vinden van werk. Zij kunnen veel hebben aan de hulp van goed opgeleide jongeren die de kinderen helpen met het huiswerk en de ouders met het invullen van moeilijke formulieren. Of boodschappen halen voor een buurtbewoner die slecht ter been is en gaan sporten met de buurtjongeren.

Volgens ons kent een dergelijk project enkel winnaars: woningcorporaties krijgen er een stabielere buurt voor terug, jongeren doen waardevolle ervaring op en buurtbewoners krijgen hulp bij zaken die ze moeilijk vinden. Bovendien stimuleren we studenten om ook buiten het centrum en andere populaire wijken te gaan wonen en gaan we sociale segregatie tegen.

We zijn momenteel met de stad, met huurders, woningzoekenden en woningcorporaties in gesprek over de woonvisie voor Nijmegen. Er zijn veel verschillende meningen en wensen over hoe we Nijmegen moeten inrichten. Wat ons betreft staat de betaalbaarheid van het wonen centraal. We roepen op om in deze woonvisie ook ruimte te creëren voor een eerste project van jongeren in de wijk. Daarbij hebben we de hulp nodig van woningcorporaties, die een aantal woningen beschikbaar moeten stellen, studenten moeten geworven en de buurt moet er natuurlijk voor open staan. Als het in andere steden werkt naar tevredenheid van velen, dan kan dat in Nijmegen natuurlijk ook. Het zou mooi zijn als in een volgende wijkmonitor nog meer wijken een dikke voldoende scoren voor het goede woon- en leefklimaat!

Pepijn Boekhorst en Lisa Westerveld, raadsleden GroenLinks
Paul van Roosmalen, directeur Woningbouwstichting De Gemeenschap
Ger Boonen, directeur Dienst Studentenzaken Radboud Universiteit