Veranderingen in de jeugdzorg zijn te snel gegaan

Op 5 maart ging de werkgroep Zorg en Welzijn van GroenLinks Nijmegen in gesprek met jongeren over de veranderingen in de jeugdzorg. Sinds 1 januari is de verantwoordelijkheid hiervoor overgegaan van de provincies naar de gemeenten. Aanwezig waren jongeren van de jongerenraad van Entréa, het JongerenNetwerk en de raadsleden Cilia Daemen en Pepijn Boekhorst, Eerste Kamerlid Tineke Strik, statenlid Renske Waardenburg en ambtenaren van de gemeente Nijmegen. 

Twee leden van de jongerenraad deelden hun ervaringen met de veranderingen sinds begin van het jaar. Zij werden vooral geconfronteerd met ontslagen mentoren of mentoren die niet wisten of zij mochten blijven., Daardoor worden veel taken overgenomen door invallers die bijvoorbeeld niets voor een jongere kunnen aanvragen, waardoor dingen vastlopen. De veranderingen werden vooral als te snel en rommelig ervaren. Er was niet genoeg ruimte om alles zo te organiseren dat de jongeren hun vertrouwde mentoren of tenminste co-mentoren konden houden. Daarmee wordt een onduidelijke situatie geschapen voor de jongeren.

In het tweede deel van de avond presenteerde Angelo Besikci de ambitie van het JongerenNetwerk. Het JongerenNetwerk wil met behulp van vrijwilligers en hun ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdzorg als "de TomTom door het jeugdzorgland". Andere jongeren helpen met alle vragen rond jeugdzorg. Dit gaat vooral online gebeuren via een sociaal platform. Angelo benadrukte dat het JongerenNetwerk geen hulpverlening gaat bieden, maar ondersteuning. Daarnaast wil het JongerenNetwerk ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan bijvoorbeeld gemeenten. Het JongerenNetwerk is nog in opbouw, maar heeft de ambitie om de komende twee jaar te groeien tot een organisatie met maar liefst 80 vrijwilligers. Kijk ook eens op de website van het JongerenNetwerk

De hoofdconclusie van de avond is dat het belangrijk blijft om bij de transities in de jeugdzorg de vinger aan de pols te houden. Strik wil de stand van de transitie terugkoppelen naar de Eerste Kamer en de staatssecretaris. Waardenburg suggereerde dat op provinciaal niveau in de zomer eventueel een evaluatie van de transities gaat plaatsvinden. Boekhorst stelde voor om het JongerenNetwerk in september in de gemeenteraad van Nijmegen uit te nodigen om hun advies te vragen voor de volgende afspraken omtrent jeugdzorg. 

Het was een geslaagde avond waar op allerlei niveaus contacten werden gelegd tussen jongeren in de jeugdzorg en de politiek.