Veilige opvang voor LHBT vluchtelingen

Als vervolg op de mondelinge vragen die raadslid Cilia Daemen twee weken geleden stelde over homoseksuele vluchtelingen op Heumensoord die gepest en bedreigd worden, vond er nu een kamerronde plaats over dit onderwerp. Eerder op de avond had Thomas van der Sande van COC Nijmegen tijdens de inspraak verteld dat er in de afgelopen twee weken nog weinig verbeterd is. 

Veel fracties uitten hun zorgen, maar gaven aan dat ze het een dilemma vinden en ook dé oplossing niet weten. Het COC wees nogmaals op de wens om een safehouse op te richten buiten Heumensoord. Burgemeester Bruls gaf aan dat er na melding bij individuele gevallen echt tot actie wordt overgegaan en een overplaatsing mogelijk is. Cilia Daemen  gaf aan dat het fijn is dat er zo'n grote groep Nijmeegse vrijwilligers zich inzet voor deze LHBT-doelgroep en dat zij de vluchtelingen hopelijk kunnen steunen om de drempel over te gaan en toch te melden. Wij begrijpen dat er een maatwerk oplossing wordt gezocht als dat nodig is en hopen dat een actievere voorlichting op Heumensoord bij kan dragen aan een veiliger gevoel voor de LHBT-vluchtelingen. Het welzijn van LHBT-vluchtelingen staat bovenaan onze prioriteitenlijst en de komende weken blijven we in gesprek met de burgemeester, andere fracties en het COC om te zoeken naar de beste oplossing.